انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی
در صورت تمایل میتوانید با شماره تلفن 88088999-021 ( داخلی 110 ) و سیستم ارتباط با مخاطبین دارالاکرام تماس حاصل نمایید .

نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما همراهان گرامی در هر بخش از فعاليت های موسسه دارالاکرام، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات  یاری خواهد رساند.
همچنين هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد موسسه، توسط مديران ارشد و مديریت عامل بررسي مي شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان لحاظ گردند.

پر کردن هیچ یک از فیلد ها بجز پیام اجباری نمی باشد، فقط جهت پیگیری می توانید ایمیل و یا شماره تماس خود را ثبت نمایید.