همایش لبخند خداوند

مدیر عامل دارالاکرام در همایش مشهد:

مشتاقان تحصیل فاقد پدر یا توان تحصیل نباید دغدغه کسب علم به خود راه دهند.

موسسه دارالاكرام شعبه مشهد با هدف جذب حامي واعلام شروع فعاليت اين شعبه در مشهد اقدام به برگزاري همايشي با عنوان لبخند خداوند كرد ،هدف اصلي اين همايش جذب حامي مالي براي تعدادي از دانش آموزان موسسه بود كه از کمک هزینه تحصیلی بی بهره بودند. با لطف خداوند ونيت خير تعداد كثيري از خيرين اين همايش براي دانش آموزان موسسه نتيجه بسيار خوبي به بار آورد. عناوين كلي برنامه هاي همايش به شرح زير بود:

همايش در ساعت   17:30  در سالن عباس زادگان واقع در ميدان احمد آباد مشهد برگزار شد اين سالن از طرف آقاي عباس زادگان به صورت رايگان در اختيار موسسه قرار گرفت.


برنامه با تلاوت آیات قرآن مجید توسط همیار موسسه آقای همای آغاز شد و بعد از نواخته شدن سرود ملي ،سرپرست شعبه مشهد مدعوین جی ،توضيحاتي در مورد روند كار موسسه داد واظهار داشت كه حمايت موسسه از اين دانش آموزان فقط به صورت مالي نيست و امكانات  فرهنگي،بهداشتي-درماني و آموزشي ویژه ای نيز براي آنها انجام مي شود. که البته اين اقدامات به همت همياران ومددكاران افتخاري موسسه  تحقق یافت. بعد از اظهارات خانم آگاه ، آقاي متقي  مدیر عامل دارالاکرام به ايراد سخنراني پرداختند وطي تكميل صحبت هاي خانم آگاه عنوان كردند:اين موسسه براي كودكان مستعد آسيب ديده ،كه دچار فقدان پدر وآسيب هاي اجتماعي شده و توان ادامه تحصيل آزارشان می دهد ايجاد شده كه براي آينده آنان سرمايه گذاري كند ،تا اين مشتاقان محروم نگران آينده شان نبوده و غبار غم از چهره شان پاك شود.

بعد از سخنراني آقای متقي مجري برنامه توضيحاتي در مورد پكيج هاي تبليغاتي كه بدو ورود مهمانان به آنها ارائه شد توضيحاتي ارائه وتاكيد كرد كه فرم نظر سنجي و برگ حمايت نامه دانش آموز را در صورت تمايل، تكميل و به همکاران موسسه تحويل دهند.

بعد از آن به منظور  وجلوگيري از كسالت حاضران، هنرمند مشهدي آقاي باوفا به اجراي برنامه اي طنز پرداخت كه مورد توجه قرار گرفت، بعد از اجراي برنامه ،پنل تخصصي با حضور هيئت مديره تهران آقای متقي، خانم امام، خانم امامي، آقاي كاشفي، آقاي مهدوي برگزار شد كه بعد از توضيحات تكميلي در مورد كار موسسه به سوالات حاضرين و مهمانان پاسخ داده شد، سوااتي مطرح شد مثل تفاوت هاي هميار،حامي ومددكار و… كه توسط اين افراد پاسخ داده شد.بعد از جلسه پرسش وپاسخ ،آقاي دكتر بهادر خان، روانشناس و مدير مسئول موسسه انديشه و رفتار مشهد در مورد مهارتهاي زندگي وعلت آگاهي از اين مهارتها ايراد كرد و طي توضيحات در اين زمينه عنوان كرد:رنج بردن زاييده جهل وغفلت است. وي خاطر نشان كرد:شادی دادن هنر است وشاد كردن هنري والاتر اما شادي كه برخاسته از شناخت دل وجان باشد وانسان سالمي كه مهارتهاي زندگي را مي داند،زندگي شاد و واقعي تري دارد…

بعد از سخنراني دكتر بهادر خان، هم خواني و هم نوازي و استاد دانشگاه آقای افضلی و دوتارنوازي عثمان محمد پرست، فضاي متفاوتي را براي همايش ایجاد كرد.

همايش با شعر خواني دانش آموز ممتاز موسسه زهرا، پايان يافت.

در حاشيه همايش، نمايشگاه عكس مهندس هومن رضايي به نفع دانش آموز موسسه در محل همايش بسيار مورد توجه قرار گرفت و تقريبا تمام عكس ها به نفع موسسه فروش رفت .

از ديگر حاشيه هاي همايش كمك هاي مالي متفرقه خيرين به موسسه  بود و در كنار اين كمك ها ،افرادي كه حامي مالي دانش آموزان موسسه شدند توانستند با كمك هاي خير خود تعدادي از  دانش آموزان را بورسيه تحصيلي كنند.

همايش تا حدود ساعت 10 طول كشيد و نكته جالب توجه حضور مهمانان تا انتهاي برنامه بود كه همين نشان موفقيت همايش وبرنامه بود.