پادکست رادیو هسته سخت

“بزرگترین انسان ها دارای علم فراوان بوده اند” اولین پادکست رادیو هسته سخت با موضوع ” ستم کِشی” روز هفتم اردیبهشت ماه در سایت الفبای فردا منتشر شد. در این پادکست، یکی از دانش آموزان شرکت کننده در کارگاه، ” نداشتن حق تحصیل” را مصداق آشکار ظلم می داند. شهربانو از دانش آموزان با استعداد […]