کاش وقتی آسمان بارانیست چشم را با اشک باران تر کنیم             کاش وقتی که تنها میشویم لحظه ای یاد یکدیگر کنیم

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی دارالاکرام مشهد این کمیته توانست با رایزنی های متوالی و پی گیری های مداوم با مدیریت نمایشگاه بین المللی مشهد موفق شود تا با فرا رسیدن دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی داروسازی و طب در تاریخ ۹۱/۹/۷ به مدت ۴ روز از ساعت ۱۰ الی ۱۹ در نمایشگاه بین المللی مشهد و با حضور اساتید و ریاست دانشگاه ها و بیمارستان ها ، تمامی پزشکان، متخصصان ، دندانپزشکان و دانشجویان مهندسی پزشکی و … برگزار شد .

که در این نمایشگاه ریاست محترم بیمارستان قائم از غرفه موسسه بازدی نمودند و  از اهداف و فعالیتهای موسسه استقبال  گرمی داشتند و در همین راستا آمادگی خود را جهت همکاری با موسسه در زمینه درمان اعلام کردند .