9 دسامبر (18 آذر) برابر است با روز جهانی مبارزه با فساد.

دارالاکرام و روز جهانی مبارزه با فساد با رویکرد “فساد صفر درصد- توسعه ۱۰۰ درصد” شعار امسال این روز جهانی است که بسیار دقیق و زیبا بیان شده است.

قسمت اول
اصل “شفافیت مالی” لازمه توسعه و ماندگاری هر سازمان و نهادی است. اگر این اصل، عنصری جدایی ناپذیر در حکمرانی مطلوب و موفق دولت هاست، اهمیتش برای موسسات خیریه که فقط اعتماد عمومی را سرمایه خویش دارند دو چندان است.
شفافیت، مبارزه با فساد مالی و پولشویی، مولفه های هویت بخش موسسات مدنی هستند که میتوان اینگونه از آنها تعبیر کرد: نشانی از مرگ و زندگی، از بودن و نبودن از گم کردن مسیر و در راه بودن، از فراموشی اهداف و روز مرگی و هضم شدن تا پایمردی بر اصول یک مرکز مردم نهاد.

موسسه دارالاکرام با هدف حمایت تحصیلی از دانش آموزان مستعد و واجد شرایط، در منشور و اساس نامه خویش و در روش و منش اجرایی خود از دو زاویه به این موضوع می نگرد که در نگاهی عمیق تر هر دو به یک ریشه برمی گردد.

اول: مسئولیت انسانی و اخلاقی در امانت داری اموالی که در اختیارش قرار میگیرد. خداوند حکیم آنچنان چرخ روزگار را به گردش آورده که هر نوع خیانت و خروج از ضوابطش، برکت و رشد و تاثیر ماندگار آن را می گیرد. مگر امکان دارد یک نهاد خیریه از ابزاری نامشروع و غیر قانونی و خارج از استانداردهای پذیرفته شده، به اهداف والای انسانی خویش دست یابد؟،،
این امر در عالم سیاست شبیه افراد، احزاب و گروههایی است که در این دنیای بزرگ، برای خدمت به مردم و آبادانی کشورشان، هزاران تعدی و ظلم می کنند وابزاری غیر انسانی و قانونی را به استخدام خویش می گیرند که به مردم خدمت کنند. زهی خیال باطل و فرجامی ناگوار.

حال آیا همراهی با دانش آموزان محروم و رساندنشان به شهروندی مسئولیت پذیر که هدف کلیدی و اصیل دارالاکرام است با بکارگیری ابزاری نادرست و خلاف کرامت انسانی و حقوق شهروندی امکان پذیر است؟
در نگاه مؤمنانه همانگونه که ورود مال حرام در یک خانه، معاش و معاد اهل خانه را نابود می کند، سازمان و جامعه، بسان موجودی زنده دیده شده که همان آثار افراد انسانی بر آن بار می شود.

دوم: اصل حاکمیت قانون، اصلی پذیرفته شده در دوران مدرن است. همه فرآیندها و رفتارهای سازمانی با اصولی عقلایی تدوین گشته و ملزم به رعایت آن می گردند. این اصل هم ریشه در اصل عدالت دارد و هم برابری. خروج از این اصل، یعنی ویران کردن نگاه انسانی به اهداف.
اگر در روزگاری اداره ساده و بسیط و دورهمی یک نهاد خیر، امکان پذیر بود، در جامعه پیچیده امروزی و انسانهای دارای حق انتخاب های متنوع و رقابت های تنگاتنگ تعریف شده در دنیای بازار، بدون جامعیت و شفافیت صد در صدی قوانین و ضوابط، رسیدن منطقی به اهداف آن هم از جنس نیکوکارانه و مهربانانه، امکان پذیر نیست و چه بسا نهاد خیری که قرار بوده باری از جامعه هدف خویش بردارد، وبال ایشان گردد، خود باری گشته و مزاحم گردد.

 

قسمت دوم:

به بهانه روز جهانی مبارزه با فساد، دارالاکرام فرصت را غنیمت شمرده و اعلام می دارد ، که این موسسه سعی کرده در مقیاس فعالیت خویش جلوی هر فسادی را بگیرید. آنچه در ذیل اشاره می شود بخشی از راهکارهای موسسه فرهنگی دارالاکرام در عینیت بخشی به اصل شفافیت است:

الف) تلاش در جهت رعایت و پیاده سازی استانداردهای مختلف و معرفی شده در سایت دارالاکرام در خصوص ضابطه بخشی به همه فرایندهای یک موسسه خیریه. دارالاکرام از معدود خیریه هایی است که تلاش می کند با استفاده از این ابزار، تعریف امر خیر و روش انجام آن را در جامعه تغییر و در مواردی اصلاح کند.

ب) تفکیک حامی از بانی: دانش آموزان مورد هدف ما همگی در قالب قرارداد بورسیه، در ازای تحصیل موفق خویش، از مقرری مشخصی در هر ماه برخوردارند. این مبلغ که توسط حامی تامین می گردد، هیچ گونه دخل و تصرفی در آن امکان پذیر نیست و صد در صد آن به دانش آموز تعلق می گیرد. نرم افزار تحت وب “به مهربانی” bemehrbani. Ir سامانه ای است آنلاین که با قبول درصدهای مختلف پرداختی همه وجوه واریزی برای دانش آموزان و به قصد بورسیه را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد و ریالی از آن جابجا نمی گردد.بانی، نیکوکاری است که اموال نقدی و غیر نقدی خویش را در اختیار دارالاکرام قرار میدهد و اگر شرط نکند که در چه مسیری هزینه گردد، موسسه در تعیین ردیف هزینه آزاد است.

ج) حسابرسی مستقل: این موسسه از سال ۹۲ بر اساس قرار دادی با شرکت همیار حساب ( عضو جامعه حسابداران رسمی و معتمد سازمان بورس) همه ورودی ها و خروجی های مالی خویش را در اختیار این مرکز قرار می دهد و وظیفه حسابرسان بعد از تهیه گزارشات مالی، انتشار آنها به صورت شفاف و در دسترس قرار دادن عموم است.

اتخاذ این شیوه موجب شده آخرین تحولات شفافیت مالی در حوزه حسابداری در اختیار موسسه قرار گیرد.

د) معافیت مالیاتی با مبلغ صفر:
کسانی که دستی در امور مالیاتی دارند میدانند معافیت مالیاتی با مبلغ صفر برای یک موسسه خیریه که فقط یک بخش آن پرداخت بورسیه ماهانه با مبلغ قابل توجه به مدجویان است به چه معناست؟

این موسسه در سالهای ۸۹، ۹۲ و ۹۳ با مبلغ صفر معاف شده و ما بقی سالها در حال رسیدگی است و دارالاکرام مطمئن است بر اساس ماده ۱۳۹ قانون مالیات با مبلغ صفر بقیه سالها را نیز جلو خواهد برد. چون به تمامی فرایندهای خویش بر اساس اصول پیش گفته شده ایمان دارد.

روز جهانی مبارزه با فساد را گرامی میداریم و افتخار می کنیم در این مسیر با رعایت اصول پذیرفته شده عقلایی و تجربه شده، همگام هستیم.