جایگاه و نقش زن در خانواده و جامعه سبب شده است تا همواره در همه دیدگاه ها و مکاتب الهی و بشری گرامی داشته شود و مورد تحسین و تکریم قرار گیرد.

موسسه خیریه دارالاکرام نیز حامی تحصیل دانش آموزان کم برخورداری است که در خانواده های زن سرپرست به تحصیل می پردازند و مسئولیت سنگین معیشت، تربیت و پرورش آنها بر دوش زنانی است که به دلایل متعدد علاوه بر مادر بودن ناگزیرند نقش پدری را نیز برای فرزندان خود ایفا نمایند.

این زنان هرچند قوی اما به دلیل دغدغه تامین معاش از یک سو، و پرورش و مراقبت از فرزندان و رسیدگی به امور آنها از سوی دیگر، شرایط سخت و طاقت فرسایی را تجربه می کنند که گاه رسیدگی به برخی امور از جمله ادامه تحصیل فرزندان شان برایشان محال می شود.

شما نیکوکار نیک اندیش با حمایت از دانش آموزان دارالاکرام، در حقیقت بار سنگینی را از دوش مادران سرپرست خانوار برداشته و ادامه تحصیل این دانش آموزان را میسر می سازید.

دارالاکرام ضمن ارج نهادن به مقام زن، این روز را به همه زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار شادباش می گوید.

برای مطالعه مقاله “روز جهانی زن” به بلاگ به مهربانی مراجعه کنید:

https://bemehrbani.com/blog/?p=6364

در جشن پایان سال، به کمپین عیدانه به مهربانی بپیوندید:

https://bemehrbani.com/crowdfunding/item/19/عیدانه-۱۴۰۰

شماره حساب جهت واریز عیدانه
811819881111116
شماره کارت جهت واریز عیدانه:
6219861013942197

 

اینستاگرام به مهربانی شیراز

به مهربانی