زمانی که کودکی فاقد سرپرست موثر تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار دارد، زمانی که مادر سرپرست خانوار با مشقت و رنج فراوان بار زندگی فرزندانش را بر دوش می کشد و با نومیدی و نگرانی روزگار می گذراند، زمانی که نوجوان مستعدی به دلیل مشکلات مالی خانواده در خطر ترک تحصیل قرار دارد و هر روز با دلهره و دلواپسی به مدرسه می رود، زمانی که کارد به استخوان رسیده است، در همه این زمان ها دارالاکرام سعی می‌کند با همیاری و همراهی مشاورین و متخصصین زبده روانشناس، و مددکاران متبحر و دلسوز در کنار این کودکان و مادران شان قرار بگیرد.

شما، آری شما مددکار و روانشناس عزیز؛
شما نیز می توانید برای کمک به فرزندان ایران، به خانواده بزرگ دارالاکرام بپیوندید.

با ما در ارتباط باشید:
☎️۰۲۱٨٨٠٨٨٩٩٩

داخلی ١١٠

شبکه های اجتماعی ما:

✅https://t.me/bemehrbani
✅https://Bemehrbani.com
✅https://Instagram.com/bemehrbani