13 آبان روز دانش آموز
دانش‌آموز کسی است که در پی دانش آموختن است، او تشنه دانستن است. او می‌داند که برای فتح فرداهای روشن بدون دانایی و توانایی ممکن نیست و در حصار تنگ کتاب‌های درسی محدود نمی‌ماند و آفاق مطالعه خود را گسترش می‌دهد و به جهان تازه پنجره‌ها می‌گشاد، تا نفسی تازه در هوایی تازه را تجربه کند.

دانش‌آموزان، آینده‌سازان این کشور هستند. امروزه آنچه برای دانش‌آموز، با اهمیت تلقی می‌شود، آموختن، علم آموز و کسب دانش همراه با آرامش است و برای دانش آموز آن چه اصالت دارد، افتخار آفرینی، ایمان، عدالت و کرامت انسانی است.

ايران در سيزدهم آبان درخشيد و هر يک از تشعشع‌های اين درخشش مدیون يک جوان دانش‌آموز ایرانی بود. درخششی كه هنوز ادامه دارد و از فروغ آن ايران درخشان است.

13 آبان روز دانش آموز

سیزدهم آبان، روز «دانش آموز» نامیده شده است. توجه به دانش آموزان، از دو نظر اهمیت دارد: نخست آن که آنان قشر گسترده ای از جمعیت کشور را دربرمی گیرند و دیگر این که آنان آینده سازان کشور هستند و چگونگی گذران این دوره از زندگی، تأثیر بسیاری بر شیوه زندگی آنان در آینده می گذارد. بنابراین، برای داشتن جامعه‌ای پویا و پیشرو، باید  عدالت اجتماعی و آموزشی برای همه مشتاقان تحصیل یکسان باشد و  وظیفه همه است که به آنان اهمیت داده و مورد احترامشان قرار دهند.

موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام با نگرش به احترام ” اصل کرامت انسانی”  در تلاش می باشد تا با جلب مشرکت های مردم نیکوکار در نقاط کم برخوردار کشور، از دانش آموزان مستعد و فاقد سرپرست موثر حمایت تحصیلی نماید و تاکنون که بیش از 17 سال از فعالیت خود را آغاز نموده است بیش از 3000 دانش آموز را بورسیه تحصیلی نموده و بر این باور است که هیچ دانش آموزی نباید از تحصیل و عدالت آموزشی که حق اوست، بازبماند.

به مهربانی