بسمه تعالی

گزارش  حمایت ازیک دانش اموز

دانش آموز بورسیه  تحت حمایت موسسه دارالاکرام  خانم … درسال97 در پایه دهم اشتغال به تحصیل داشت. او همزمان درگیر مشکلات عدیده خانوادگی بود و ازافسردگی شدید رنج می برد دریک روز زمستانی در بهمن ماه ، هنگام بازگشت از جلسه امتحان، طی سانحه ای دلخراش ، حوادثی برایش رقم خورد که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان نکویی قم انتقال داده می شود دراولین فرصت بعدازبه هوش امدن با مددکارتماس میگیرد وازطریق مددکار  مدیرشعبه دربیمارستان حاضرمیشوند وسپس به مادر اطلاع داده میشود که اجازه درمان وعمل به بیمارستان داده میشود

متاسفانه استخوان لگن وی به شدت آسیب می بیند که تحت چندین عمل سنگین قرار میگیرد

در همان ابتدا با وجود مطلع ساختن آموزش و پرورش وداشتن بیمه دانش آموزی این نهاد هیچ اقدام مثبتی انجام نداد.فقط به یک ملاقات پسنده کرد .

مددکارافتخاری موسسه بطور مداوم پیگیر وضعیت دانش آموز بود وگزارش پیشرفت درمان را به موسسه میداد سرانجام حدود 2 ماه که بستری بود 6مرتبه تحت عمل جراحی قرار گرفت و سپس به منزل منتقل شد. با هماهنگی های انجام شده  فیزیوتراپ به مدت 6ماه در منزل به دانش آموزعزیز خدمات ارائه کرد تا او بتواند توانایی حداقلی خود را جهت ایستادن و گام برداشتن، به دست آورد. بعد از گذشت 1 سال که شرایط نسبی سلامتی برای او به دست آمد، مشخص شد که یک پای وی کوتاه شده است به جایی رسید که دیگرقادربه راه رفتن نبود .

مددکار دلسوز دانش آموز که همچنان پیگیر مداوم حال او بود، مجددا این موضوع را اطلاع می دهد.که  با عنایت خداوند و تلاش موسسه و حمایت تنی چند از خیرین، پروتز ی به مبلغ  16  میلیون تومان برای او تهیه شد. وایشان مجددا در بیمارستان گلپایگانی تحت عمل جراحی قرار گرفت .که متاسفانه نتیجه عمل موفق  نبود و پزشک معالج اصرار داشت که مریض باید به تهران منتقل شود وزیرنظردکتردیگری عمل شود

بابیمارستان سینا ودکتر معالج هماهنگی به عمل امد

باکمک  ستاد مرکزی(مدیرعامل محترم)ومددکارشعبه تهران بیمار به بیمارستان سینا در تهران انتقال داده شد ومجددا باتهیه پروتز موردعمل قرارگرفت و 12 روز دیگر، بستری شد.

این بار هزینه های عمل و تهیه پروتز درتهران ، بیش از 60 میلیون تومان اعلام شد که با مساعدت پزشک معالج در بیمارستان سینا وتلاش های موسسه ،صرفا مبلغ 32 میلیون تومان توسط مددکار وخیرین  پرداخت گردید وباآمبوالانس به آغوش خانواده بازگشت

به لطف خدا وضع بیمار بسیار خوب است وروی پاهای خودراه می رود ودعاگوی خیرین وهمراهان دارالاکرام است

ازتمام خیرین وهمراهان دارالاکرام شعبه قم که دراین راه  وحمایت همه جانبه ازخانوادهای تحت پوشش مارایاری میکنند تقدیر و تشکر می کنیم

درصورتی که دانش آموز  نیازمند فاقدسرپرست موثر یاخیر وبانی جهت حمایت ازتحصیل  سراغ دارید ازطریق

 سایت به مهربانی(www.bemehrbani.com)  یا تلفن 37841759 و 37841769 

وپیامک   500012884  معرفی فرمایید