همیاران گرامی گزارش عملکرد موسسه دارالاکرام شعبه قم خدمتتان ارائه می گردد.
با معرفی این سایت به دوستانتان به بورسیه شدن دانش آموزان منتظرحمایت یاری کنید.
👇👇👇👇👇

https://bemehrbani.com/album/roll/page/1/p/19/c/294

از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم.
با ما در ارتباط باشید:
☎️۰۲۵۳۷۸۴۱۷۵۹
☎️۰۲۵۳۷۸۴۱۷۶۹
دارالاکرام شعبه قم