از همراهی شما خیر اندیشان خوب دارالاکرام سپاسگزاری نموده و آرزوی سلامتی،خیر و برکت فراوان برایتان داریم.

با ما در ارتباط باشید:
☎️37841759-37841769

📚 در رسانه های اجتماعی همراه ما باشید.
✅https://t.me/darolekramqom
✅www.instagram.com/bemehrbani.qom
✅http://Bemehrbani.com