کارگاه های کتابخوانی دانش آموزان، با تعداد کم در هوای آزاد در محل کافه الف جهرم

سپاسگزاریم از مدیر محترم کافه الف و همکارانشان که هفته ای یک جلسه با آموزش های خوب و پذیرایی، در خدمت فرزندان دارالاکرام هستند.

مهــرتان پاینده!

۱۴۰۰/۰۴/۲۴
مدیر امور فرهنگی مؤسسه دارالاکرام