اولین جلسه کارگاه روانشناسی با موضوع فرزندپروری برای رده سنی نوجوانان با حضور خانم معصومه رضایی مشاور مرکز بهداشت شهید گروسی ماهدشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، این کارگاه  روز چهارشنبه در تاریخ 97/02/05 از ساعت 09:00  الی 10:00 با حضور 30 مادر در موسسه فرهنگی دارالاکرام شعبه البرز برگزار گردید.

این کارگاه به مدت 8 جلسه درهر هفته روزهای چهارشنبه در محل  موسسه، برگزار خواهد شد