برای دیدن جزئیات خبر به لینک های زیر مراجعه کنید:

خبرگزاری صاحب خبر:
http://sahebkhabar.ir/news/54422677/

خبرگزاری خبر فارسی:
https://khabarfarsi.com/u/122999611

کانال تلگرام خبرگزاری فردو:
https://t.me/fordu/103004

خبرگزاری پانا:
http://pana.ir/news/1285055

خبرگزاری حوزه نیوز:
https://www.hawzahnews.com/news/1028542/

خبرگزاری فردو:
https://www.fordu.ir/fa/news/14300/