مهمان امروز موسسه، سرکار خانم میرباقری معاون محترم هلال احمر زاهدان بودند که :
توزیع البسه بین دانش آموزان
قول مساعد مبنی بر همکاری در هر زمینه توزیع ارزاق، نوشت افزار و…
از فرمايشات ایشان جهت کمک به خانواده دارالاکرام بود
با حضور این بزرگواران در موسسه و قول مساعدت آنها می توان گفت :
“مهربانی آیین مردم این سرزمین است”