موسسه خیریه دارالاکرام همیشه برای رشد و ارتقای فرهنگی دانش آموزان خود، آنها را به روش های مختلف مانند برگزاری مسابقات، کارگاه ها و دوره های آموزشی، به مطالعه کتاب و کتابخوانی تشویق کرده است. این بار هم به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان، طی فراخوانی عمومی، دانش آموزان خود را در 23 شعبه به شرکت در مسابقه کتابخوانی و خلاصه نویسی دعوت کرد.

انتشارات علمی فرهنگی هم با مشارکت خیرخواهانه در ارتقای فرهنگی کودکان و نوجوانان این سرزمین، به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان، 900 جلد کتاب را با موضوعات متنوع علمی و عمومی به دارالاکرام اهدا کرد که پس از بررسی و تفکیک موضوعی، بین شعب ایلام، شیراز، مشهد، جهرم و آذرشهر توزیع شد تا دانش آموزان کم برخوردار این شعب از این هدایا بهره مند شوند.

شبکه های اجتماعی ما:

به مهربانی

🌷🌿🌷🌷🌿🌷

اینستاگرام به مهربانی شیراز

https://instagram.com/bemehrbani.shirazz