نوروز ۱۴۰۰ بر همه ایرانیان نیک سرشت به ویژه خانواده بزرگ دارالاکرام مبارک باد

حالیا معجزه باران را باور کن
و سخاوت را در چشم چمنزار ببین
و محبت را در روح نسیم
که در این کوچه تنگ
با همین دست تهی
روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد
خاک جان یافته است
باز کن پنجره ها را و بهار را باور کن…

منت و سپاس پروردگار را که سالی دیگر را در کنار شما نیکان سپری کردیم. در سالی که گذشت کوشیدیم با همراهی یاران، سالی پربار، پربرکت، و سرشار از توسعه و بالندگی را برای دانش آموزان دارالاکرام و خانواده های شان رقم بزنیم. هم چنان نیز می کوشیم سال جدید را با همتی والاتر، عزمی راسخ تر، و تجاربی ارزنده تر آغاز کنیم و با دستاوردهای چشمگیرتر در حمایت از فرزندان این آب و خاک به پایان ببریم.

موسسه خیریه دارالاکرام، حامی تحصیل دانش آموزان کم برخوردار، دستاوردهای سال گذشته را هم زمان با فرارسیدن بهاری تازه جشن گرفته و به شما نیک اندیشان شادباش گفته و آرزو می کند همواره در مسیر خیر خردمندانه پایا باشید.

در جشن سال نو، به کمپین عیدانه به مهربانی بپیوندید:

کمپین عیدانه

به مهربانی

اینستاگرام شعبه شیراز