سلسله نشست های خیر و خرد با همت موسسه خیریه دارالاکرام و همکاری نشر نی و به منظور توسعه ادبیات امر خیر و واکاوی وجوه گوناگون این موضوع از سال پیش آغاز شد. دومین جلسه خیر و خرد که روز دوشنبه دوم دی ماه سال ۹۸ برگزار گردید به رونمایی از کتاب “دیگر دوستی” اختصاص داشت. در این جلسه آقایان دکتر مصطفی ملکیان و محمدرضا جلایی پور نیز به ارائه پاره ای توضیحات درباره این کتاب و موضوع آن پرداختند. ترجمه کتاب حاضر به درخواست دارالاکرام صورت گرفته و توسط نشر نی به چاپ رسیده است.
گفتنی است نشر نی ۲۰ درصد از فروش چاپ اول این کتاب را به دارالاکرام اختصاص داده است که جای تقدیر و قدردانی فراوان دارد.

نشست های خیر و خرد؛ نقشه راه امور خیریه

://کانال تلگرام “خیر وخرد”: https://t.me/kheir_o_kherad

کانال تلگرام”دارالاکرام”: https://t.me/darolekram