بسم الله الرحمن الرحیم


باهمت حامیان و ونیکوکاران عزیز موسسه دارالاکرام حضرت ابوالفضل علیه السلام شعبه استان قم


از ابتدای شیوع بیماری کرونا شعبه قم موفق شده است 108 دستگاه تبلت و موبایل، جهت جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان تحت حمایت در اختیار آنها قرار دهد.


ازهمه خیرین وبانیان خیر تشکروقدردانی می شود.


اجرکم عندالله

با ما در ارتباط باشید:
☎️۰۲۵۳۷۸۴۱۷۵۹
☎️۰۲۵۳۷۸۴۱۷۶۹
شبکه های اجتماعی ما:
https://Bemehrbani.com
https://Instagram.com/bemehrbani.qom
https://bemehrbani.com/album/roll/page/1/p/19/c/294
دارالاکرام شعبه قم