بسمه تعالی
اولین جلسه مشاوره و هدایت تحصیلی امروز در محل موسسه دارالاکرام با حضور سرکار خانم گلوی و تعداد 25 دانش آموز دختر و پسر پایه نهم متوسطه برگزار شد
-انتخاب شغل مناسب با رشته های تحصیلی
-هدایت دانش آموزان به سمت تحصیلات عالی
-ترغیب دانش آموزان به سمت رشته های فنی و حرفه ای به منظور اشتغال و کارافرینی آنان در آینده
از اهداف این جلسه بود