♦️موسسه خیریه دارالاکرام که در پرتو عنایات الهی و مشارکت خیرین ارجمند مفتخر است قریب به دو دهه برای رعایت حق تحصیل کودکان مستعد فاقد سرپرست موثر در سراسر ایران فعالیت های حمایتی و فرهنگی متنوعی را معمول دارد، با هدف ترویج ارزشهای اسلامی و انسانی مربوط به رعایت حقوق کودکان و تقدیر از تلاشگرانی که هر ساله در این زمینه نقش آفرینی های برجسته ای داشته اند از سال ۱۳۹۸ جایزه ویژه حمایتی را تعیین نموده تا در روز جهانی کودک به برگزیدگان شایسته متناسب با موضوع فراخوان جایزه در هر سال اعطا نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://bemehrbani.com/blog/bmm-annoual-award