در اولین نوبت غربالگری دانش آموزان ابتدایی موسسه دارالاکرام شعبه قم (۶۳ نفر) که هفته گذشته مورخ ۹۸/۱۰/۵ صورت گرفت. چهار دانش آموز دارای مشکل بینایی ، ۱۱ مورد دارای مشکل فیشور سیلنت ، ۳۷ مورد مشکل دهان و دندان،  و چهار مورد نیز دارای اختلالات روانی شناسایی شدند.

دانش آموزانی که مشکل بینایی داشتند به چشم پزشک ارجاع داده شده و عینک برای آنها تهیه گردید. دانش آموزانی که مشکل فیشور سیلنت داشتند به اداره بهداشت ارجاع داده شده و تحت درمان قرار گرفتند. دانش آموزان دارای اختلالات روانی نیز به متخصص روان شناس ارجاع داده شدند.۳۷ موردی که نیاز به دندان پزشک داشتند نیز به پزشک طرف قرارداد ارجاع داده شدند تا پس از معاینه هزینه های درمان نیز مشخص شود.

روابط عمومی موسسه دارالاکرام شعبه قم