شناسایی دانش آموزان آسیب پذیر

منطقه های عشایری جهرم دانش آموزان باهوشی دارد که اگر به امور آموزشی ایشان توجه شود، آینده سازان موفقی خواهند شد.

یسنا خانم پارسال به دلیل نداشتن تلفن همراه، نتوانسته ارتباط خوبی با مدرسه داشته باشد، تابستان امسال مادرش یک ماه کارگری می کند تا بتواند برای یسنا تلفن همراه بخرد، وی با مؤسسه تماس می گیرد و تقاضای راهنمایی می کند.

روز جمعه سوم دی ماه روز ملاقات ما با ایشان است، منطقه ای در 45 کیلومتری جهرم با جاده ای ناهموار.

پس از کمی گفت و گو با مادری دلسوز و دختری پرتلاش، به این نتیجه رسیدیم که امسال یسنا با شور و شوق هرچه بیشتر درس می خواند، هرچند مشکلات فراوانی بر سر راهشان است.

وی مجبور است برای رسیدن به مدرسه اش که در روستای پایین تر واقع شده است، روزانه 10 کیلومتر راه برود.

اما عشق به آموزش تمام سختی ها را برای وی هموار می کند.

امیدواریم بتوانیم با امیدبخشی و رفع مشکلات آموزشی، در کنار یسنا خانم باشیم.

۱۴۰۰/۱۰/۰۸
مؤسسه دارالاکرام جهرم
واحد شناسایی