بسم الله الرحمن الرحیم
سومین مرحله اهداء تبلت به دانش آموزان بورسیه موسسه خیریه دارالاکرام شعبه قم.
دراین مرحله ۱۶دستگاه تبلت اهداء گردید .
در دوران شیوع ویروس کرونا که مدارس تعطیل شده اند جهت جلوگیری ازافت تحصیلی دانش آموزان وتقویت وتثبیت وتحکیم آموزش دراین سه مرحله تعداد ۸۸ دستگاه تبلت اهدا گردیده است
این جلسه باحضور اعضاءشورای راهبردی موسسه دارالاکرام : معاون مشارکتهای کمیته امداد ومدیر انجمن اولیاءومربیان ومعاون نهضت اداره کل آموزش وپرورش برگزارگردید
گزیده ای ازاین جلسه درساعت 18.30و23 ازشبکه خبرسیمای نور پخش میگردد
ومن اله توفیق