آب را گل نکنیم
در فرودست انگار کفتری می خورد آب
یا که در بیشه ای دور سیره ای پر می شوید
یا که در آبادی کوزه ای پر می گردد
آب را گل نکنیم
شاید این آب روان می رود پای سپیدار
تا فرو شوید اندوه دلی
دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب
آب را گل نکنیم

روز ۱۳ فروردین، روز جشن طبیعت، مبارک باد

امیدواریم در این روز آشتی و مهربانی با طبیعت بخشنده، ضمن بهره بردن از آرامش و زیبایی هایش، به این زیبایی ها آسیبی وارد نکنیم و همواره در هر شرایطی قدردان نعمت هایش باشیم.

با ما در ارتباط باشید:
☎️071-37269011

داخلی 107

شبکه های اجتماعی ما:

به مهربانی

اینستاگرام شعبه شیراز