مهربانی و همدلی که باشد وقت و زمان برایش معنا ندارد با این همدلی زندگی می کند.. به طوری که دروازه های قلبش را به روی همه می گشاید و باور دارد که خدا در همین نزدیکی است. دوستا ن مهربان و همیاران خوب من در شعبه شوش در یک گروه جهادی همدل حدود سه هفته درگیر کار نقاشی ساختمان و طراحی لوگوها و بنر های این موسسه بودن که اگر بنده می خواستم این طراحی ها را روی دیوار انجام دهم باید چند میلیون هزینه می کردم همه این بزرگواران به صورت کاملا دلی این کار انجام دادن جمعه و شنبه برایشان معنا نداشت همه اینها یک هدف را دنبال کردن و آن هم این بود ساختن یک محیط شاد و مفرح و آرام برای دانش آموزان عزیز و خانواده هایشان و دارالاکرام را محل کرامت برای این عزیزان قرار دهند درود خدا براین این مهربانان باد….