با تلاش و حمایت های آموزشی همه جانبه دارالاکرام شعبه آذرشهر و کوشش های دانش آموزان مقطع نهم متوسطه، الناز و فاطمه توانستند با معدل های علمی 19/18 و19/93 در آزمون مدارس نمونه دولتی افتخار آفرینی نمایند. لازم به ذکر است با توجه به تعطیلی مدارس در ایام کرونا برای اینکه دانش آموزان از فرصت های آموزش جا نمانند، کلاس های مجازی پیشرفته موجود در سایت آموزشی آکادمی که مختص دانش آموزان دارالاکرامی برای آموزش است به مدت دو سال بهره مند گشتند. و/پ