🔹رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد؛ یعنی شکافتن هسته سخت درون و آزاد شدن خود حقیقی که زندانی یا به دست فراموشی سپرده شده است، شکستنی برای رسیدن به دنیایی سرشار از قدرت، بی نیازی و رضایتمندی.

🔹هر دانش آموز در این کارگاه دنیای منحصر به فرد و نابی را تجربه می کند که تنها مختص خود اوست.

🔹 رادیو هسته سخت روایت کننده خویشتن حقیقی هر فرد است و رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

🔹آنچه در پادکست شماره دو خواهید شنید پاسخ به این پرسش چالش برانگیز است که “هنر چیست؟” دانش آموزان دارالاکرام به این پرسش مربی در ابتدا پاسخ های ساده ای داده اند که با پیش رفتن جلسه، پاسخ ها عمیق و عمیق تر می شود.

🔹در پایان پاسخ این سوال به این جا ختم می شود که : “هنر صرفا امری احساسی نیست و با خلاقیت، نگاه و اندیشه متفاوت به اطراف، شجاعت ابراز این نگاه تازه که در نهایت با نوعی دیوانگی مثبت همراه است، ارتباط مستقیم دارد. تا جایی که باید گفت اگر این آدم های ساختارشکن و متفاوت نبودند هیچ یک از پیشرفت های دنیای کنونی رخ نمی داد.”

🔹پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز مداد.

برای شنیدن این سری پادکست ها به سایت الفبای فردا سری بزنید:

الفبای فردا

https://alefbayefarda.ir/رادیو-هسته-سخت/

شبکه های اجتماعی ما:

به مهربانی

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

اینستاگرام به مهربانی شیراز

https://instagram.com/bemehrbani.shirazz