دانش آموزان تحت پوشش دارالاکرام هر یک برای خود از زندگیشان سرنوشتی دارند. وقتی پای حرفهایشان می نشینی متوجه این نکته میشوی که سختی ها و رنجهای زیادی را بنا بر شرایط خانواده و جامعه متحمل شده اند و در همان سنین کودکی و نوجوانی درسهای بزرگی را می توانند به انسان های دیگر بدهند حتی برای کسانی که از لحاظ سنی بزرگتر از آن ها هستند. امروز پای صحبت مینا مینشینیم و سرگذشت زندگیش را از بدو تولد تا حال میخوانیم و صبر و تلاش و استقامت و توکل برخدا را از مینا یاد میگیریم…

( از تحصیل کودکان تا شهروندان خوب )

0413-4234176☎️


صفحه اینستاگرام دارالاکرام آذرشهر ❇️ کانال دارالاکرام شعبه آذرشهر در تلگرام