قرارداد بورسیه تحصیل

موسسه دارالاکرام برای حفظ کرامت دانش آموزان و خانواده ها بعد از شناسایی و تصویب خواهی،  با آنها قرار داد بورسیه برای ادامه فعالیت و همکاری امضا می کند.

به گزارش روابط عمومی، هر دانش آموز که عضو دارالاکرام می شود طی مرام نامه اخلاقی موسسه با آنها قرار داد شرافت منعقد می شود تا ضمن بهره مندی از خدمات 5 گانه موسسه از جمله مددکاری، درمانی، آموزشی ، فرهنگی و مالی به صورت مستمر، به دارالاکرام متعهد می  گردد تا جهت ادامه تحصیل و همکاری خانواده  تعامل لازم را داشته باشد.

دارالاکرام نیز جهت ترغیب و بررسی رشد دانش آموزان به صورت سالانه شرایط  آنها را نسبت به روزهای ابتدای پذیرش و دوره های قبل مقایسه نموده و در صورت پیشرفت، همکاری خانواده با موسسه و علاقه دانش آموز به ادامه تحصیل قرار داد بورسیه برای سال جدید تمدید می گردد.

در حال حاضر دارالاکرام با داشتن 14 شعبه فیزیکی در 40 نقطه کشور و حمایت از 3000 دانش آموز فعالیت می کند که در این راستا هر یک از شعب موظف هستند شرایط دانش آموزان بورسیه را بررسی و عملکرد آنها را نسبت به شرایط قبل مقایسه کنند.

شعبه قم نیز با برگزاری مراسم با شکوهی و حضور مددکاران و خانوده ها تحت پوشش با 70 دانش آموز مستعد در سالن همایش آستانه قدس حضرت معصومه(س) همکاری خود را تمدید نمود.

در این مراسم مدیریت محترم شعبه به صورت کامل مراحل بورسیه و نحوه تعاملات سازنده  بین دو طرف را مجددا به حضار در مراسم تشریح نمودند ودرادامه توسط مددکاران فرمهای قرارداد تکمیل وامضاء گردید.

قرارداد بورسیه