توزیع ۴۰۰ بسته بهداشتی در بین خانواده های آسیب پذیر
مدیر شعبه قم موسسه خیریه دارالاکرام، در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به فعال
یت های این موسسه اظهار کرد: شعبه قم هم اکنون به ۳۹۰ دانش آموز مستعد تحصیل فاقد سرپرست مؤثر، بورسیه تحصیلی ماهانه اعطا می کند.
وی از آمادگی پذیرش ۱۰۰ دانش آموز واجد شرایط خبر داد. دانش آموزان تحت پوشش موسسه از خدمات متعددی چون مشاوره تحصیلی، مشاوره های خانوادگی و کلاس های آموزشی برخوردار هستند.
وی با اشاره به اقدامات اخیر موسسه دارالاکرام در زمینه پیشگیری از شیوع بیماری کرونا افزود: این مؤسسه در راستای حمایت از کادر درمانی و در خانه ماندن خانواده های اقشار آسیب پذیر، اقدام به تهیه ۴۰۰ بسته بهداشتی شامل دستکش، موادضد عفونی کننده، ماسک و پدالکلی به همراه سبدهای غذایی کرده که از سوی مددکاران شعبه قم در اختیار خانواده های تحت پوشش قرار گرفته است.
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#مبارزه_با_کرونا
#کمک_به_نیازمندادن
#دارالاکرام_شعبه_قم
#همیاری_همدلی
#توزیع_بسته_بهداشتی
#سبد_غذایی