خوشبختانه امسال هم زمان با پویش «همه حاضریم » و با حضور متعهدانه حامیان و بانیان در این امـــر خداپسندانه که با مشارکت و تخفیف های ویژه از سوی فروشنده های کیف و نوشت افزار همراه بود شرایط متفاوتی در مقایسه با آغاز سال تحصیلی سالهای گذشته برای دانش آموزان رقم زده شد.

توزیع ۴۲۰ بسته لوازم التحریر هر کدام به مبلغ ۴۰۰ هزارتومان از پنج شنبه (۲۲ مهــر ماه)آغاز گردیده و همچنان در حال توزیع بین دانش آموزان تا پایان هفته میباشد.

کسی چه می داند شاید همین نوقلمی که امروز دستان مهربان شما قلم در دستان کوچکش می نهد بتواند همان کسی باشد که دنیا را برای زیستن کودکانمان به جای بهتری تبدیل کند!

همـــراهتان هستیم

به مهربانی

اینستاگرام به مهربانی شراز

🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓

https://instagram.com/bemehrbani.shirazz