سومین جلسه غربالگری دانش آموزان بورسیه شعبه قم با همکاری اداره بهداشت آموزش وپرورش، بهداشت ودرمان، و مجموعه های تحت نظر بهزیستی استان قم روز پنجشنبه نوزدهم دی ماه انجام شد. نتایج حاصل از این غربالگری به شرح زیر است:

۱- مشکلات دهان و دندان (ترمیم .عصب کشی. کشیدن وپرکردن ) ۵۶ درصد؛ فیشور سیلنت ۲۲.۵ درصد

۲- مشکل بینایی که نیاز به عینک و عمل دارند ۹.۶درصد

۳-مشکل شنوایی ۱.۵ درصد

درصد آسیب ها در مقایسه با سال قبل به جز مشکلات دهان و دندان،  حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. امید است با پیگیری های ما و کمک های همیاران و خیرین، مشکلات سلامتی این دانش آموزان به زودی برطرف شود.

روز پنجشنبه ۱۹ دی ماه، ، مدیران اداره بهداشت وعلوم پزشکی، اداره بهزیستی، و معاون آموزش و پرورش با حضور جناب آقای حسینی عضومحترم هیئت امناء موسسه طی بازدیدی به بررسی نحوه غربالگری دانش آموزان پرداختند.

روابط عمومی موسسه دارالاکرام شعبه قم