قابل توجه همیاران گرامی به اطلاع شما بزرگواران میرسانیم که تمام دانش آموزان بورسیه موسسه دارالاکرام شعبه قم تحت پوشش بیمه حوادث می باشند ودرصورت ضرورت ازمزایای آن استفاده میکنند ..
۱۶۳ نفر دیگر با اتمام تاریخ بیمه مجددا بیمه شدند واین روندادامه دارد.

خداوند خیر دهد به بانی محترم این کار پرثمر