ادامه جلسه شکرگزاری و آرامش درون که بصورت آنلاین برگزار میگردید،امروز سوم خرداد ماه با رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی در محیط باز موسسه بصورت حضوری برگزار گردید.
در این جلسه که به موضوعاتی همانند؛شناخت انرژی مثبت درون،شکر گزاری از نعمات خداوند،گذشت و….اشاره شد بسیار مورد توجه مخاطبین قرار گرفت.

به عقب بنگرید و خدا را شکر کنید

به جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید

او درهایی را می‌بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیست

و درهایی را باز می‌کند که هیچکس قادر به بستنش نیست

به مهربانی

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

اینستاگرام به مهربانی شیراز