موسسه دارالاکرام این افتخار را داشت روزی شاد و به یاد ماندنی برای مادران زحمتکش و دلسوز دانش آموزان رقم بزند.