برگزاری سی و هفتمین جلسه سفیران مهربان دارالاکرام

حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است
کسی ان آستان بوسد که جان در آستین دارد

سی و هفتمین جلسه سفیران مهربان دارالاکرام از سلسله نشست های خیرین این موسسه ـ که از دی ماه 1395 آغازشده ـ در مورخ 1400/09/28 برگزار گردید. در این نشست گزارش عملکردی سه ماهه گذشته در حوزه‌های آموزشی، پرورشی، درمانی و مددکاری ارائه و نیکوکاران حاضر در جلسه با همفکری ضمن بیان راهکارهای متنوع در جهت حل این مشکلات و تامین نیازهای این عزیزان مشارکت مادی و معنوی نمودند.
در حاشیه این جلسه دو تن از فرزندان شایسته دارالاکرام که دستاوردهای علمی و ورزشی داشتند، با اهدای لوح و کارت هدیه توسط سفیران مهربانی دارالاکرام مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتند. دلشان شاد و پیوسته مهرآگین باد.

همراه ما باشید:

https://yek.link/bemehrbani.mashhad

شماره تماس شعبه مشهد:
☎️05132291075-6

روابط عمومی موسسه دارالاکرام ـ شعبه مشهد