سوم مـــرداد ماه دومین جلسه شورای راهبردی با رعایت پروتکل های بهداشتی بصورت حضوری در مکان موسسه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار گردید.
مواردی از قبیل :

✅ اتمام قرارداد مکان موسسه و همکاری در این امــر

✅ گزارش مقایسه سه ماهه (بهار) شعبه شیراز و کل شعب توسط سرکار خانم مظلومی به اعضای محترم شورا

✅ گزارش خروجی های دانش آموزان شعبه ، از ابتدای تاسیس موسسه و دلایل آن به اعضای محترم شورا

✅ نحوه جذب لوازم التحریر جهت شروع سال تحصیلی ۱۴۰۰

✅ بودجه و ریز هزینه ها و …سال ۱۴۰۰

مورد تبادل نظـــر گردید.

شبکه های اجتماعی مــا:

به مهربانی

🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

اینستاگرام به مهربانی شیراز

https://instagram.com/bemehrbani.shirazz