برگزاری جلسه با سرکار خانم خسروی مدیر موسسه نیکوکاری مهان جهت تبادل و همکاری و هم افزایی بین این سازمان مردم نهاد و دارالاکرام

همراه ما باشید:

https://yek.link/bemehrbani.mashhad

شماره تماس شعبه مشهد:
☎️ 05132291075

روابط عمومی موسسه دارالاکرام ـ شعبه مشهد