جشن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)
و اهدای هدیه به دانش آموزانی هم نام با ایشان ، در دو نوبت
با رعایت پروتکل بهداشتی در شعبه خمین برگزار شد