اولین شناسایی سال ١۴٠٠

امروز، ٨ فروردین ١۴٠٠، آمده ایم برای ملاقات خانواده ای که در یکی از روستاهای ۵٠ کیلومتری شهرستان زندگی می کنند.

اگر آب و بارندگی باشد برای دامداران بد نیست.

خانواده فاطمه با وام یک گاو خریداری کرده بودند که با محصولات آن هرجور بود مخارج زندگی را جمع و جور می کردند، اما این گاو بر اثر بیماری می میرد.

پدر فاطمه گاهی اگر کاری باشد صدایش می زنند به کارگری برای منطقه ای دیگر که در منطقه خودشان اصلاً کاری نیست.

کل درآمد ایشان در ماه به ٨٠٠ هزار تومان نمی رسد، و به دلیل نبود آب در منطقه، یکی از هزینه های ماهانه ایشان خرید آب است که هرماه باید ١۵٠ تومان برای آن بپردازند.

این خانواده ۶ فرزند دارند، فاطمه و خواهرش به دلیل مشکلات اینترنت و مشکل مالی امسال مدرسه ثبت نام نکرده اند هرچند بسیار علاقه مند و باهوش هستند.

از کلاس ٢۴ نفری ایشان حدود نصف بچه ها ترک تحصیل کرده و به ازدواج زودهنگام رو آورده اند.

الحمدللّه، زمینه بازگشت به آموزش برای این دو خواهر فراهم شد، امید است دوباره ایشان را در جمع کلاس و درس ببینیم.

دارالاکرام جهرم/ واحد شناسایی