به همت حامیان ارجمند شعبه مشهد، 200 پرس غذای گرم و 70 بسته خرما به 58خانواده تحت پوشش مؤسسه خیریه دارالاکرام اهدا شد.

با ما در ارتباط باشید:
☎️05132291075-76

📚 در رسانه های اجتماعی همراه ما باشید.
✅https://t.me/darolekram_mashhad
✅www.instagram.com/bemehrbani.mashhad
✅http://Bemehrbani.com