هر لحظه از زندگی


تصویری است که


قبلاً هرگز آن را ندیده ایم


و هرگز دوباره آن را نمی بینیم


پس لذت ببریم


و هر لحظه را زیبا کنیم.


برماست که تحت هر شرایطی سرزنده و امیدوار بمانیم، و بخواهیم، که بدانیم ،باید دور بمانیم، همه ما از گزند بیماری واندوه……
در طول این مدتی که همه ما درگیر شیوع بیماری کرونا شده ایم موسسه دارالاکرام بر طبق وظیفه و رسالتی که برعهده دارد باشعارخرد. مهربانی. کرامت مثل همیشه پیگیر وضعیت دانش آموزان و خانواده هایشان بوده و کمک های معیشتی و درمانی خود را از آنها دریغ نکرده است.


بااین وجود در این دو ماه اخیر که به علت درگیری بیش از حد، خانواده ها و گزارش های متعدد مددکاران که بیانگر ابتلای زیاد دانش آموزان و خانواده های انهابه کرونا است و نیاز مبرم به اکسیژن و تقاضای کمک ازموسسه داشتند.
موسسه دارالاکرام قم مشکلات خانواده ها رابا اعضاءشورای راهبردی وخیرین عزیز ؛که همیشه یار و یاور موسسه بوده‌اند درمیان گذاشت در نتیجه ، تعداد ( 9 ) عدد کپسول اکسیژن و ( ۳ ) دستگاه اکسیژن ساز تهیه شد، که دراختیار خانواده های نیازمند به صورت امانت گذاشته می‌شود . ودرهمین راستا بخشی از هزینه های درمانی (دارو آزمایشگاه و سی تی اسکن ) 96 نفر ازاعضاء خانواده دانش آموزان پرداخت شده است، و همچنین تعداد ( ۱۲۳ )بسته معیشتی توسط مددکاران با مراجعه به درب منزل افراد مبتلا به کرونا تحویل داده شده….. متاسفانه 3نفر از ازوالدین دانش آموزان هم فوت کرده اند.
با سپاس فراوان از بانیان محترم ومددکاران عزیز
مسئول مددکاری موسسه دارالاکرام شعبه قم