پیرو آشنایی ایرانیان نیک اندیش مقیم آمریکا با موسسه دارالاکرام و آغاز همکاری فیمابین در راستای ارتقاء تحصیل دانش‌آموزان و با درنظر گرفتن شرایط فعلی مدارس، 10 دستگاه تبلت به دانش‌آموزان بورسیه شعبه مشهد دارالاکرام اهدا شد. 8 دستگاه از این تبلت‌ها به دانش‌آموزان تربت‌جام و 2 دستگاه به دانش‌آموزان قوچان اهدا شده است.

انتخاب دانش‌آموزان برای اهدا تبلت با در نظرگیری وضعیت تحصیلی، رشته تحصیلی، چگونگی همکاری دانش‌آموز و خانواده با موسسه و نوع آموزش در مدرسه انجام شده است. لازم به ذکر است در این فرآیند دانش‌آموزانی که مدارس آنها به صورت نیمه‌مجازی است در اولویت بالاتری قرار گرفتند.

اهدا تبلت به دانش آموزان دارالاکرام شعبه مشهد
اهدا تبلت به دانش آموزان دارالاکرام شعبه مشهد

همراه ما باشید:

https://yek.link/bemehrbani.mashhad

شماره تماس شعبه مشهد:
☎️ 05132291075

روابط عمومی موسسه دارالاکرام ـ شعبه مشهد