با توکل به خداوند متعال توسط یکی از خیرین تعداد 2000 ماست بسته بندی شده به دانش آموزان دارالاکرام اهدا شد