از بانی محترم که تعداد 1350 جلد کتاب و 3 کمد کتابخانه به مؤسسه اهدا نمودند، سپاسگزاریم.

الحمدلله پس از این که از نیاز بچه ها به کتاب های غیر درسی صحبت شد، یک فعال فرهنگی این کتاب ها را در اختیار دانش آموزان ما قرار دادند.

هم اکنون ۵۷ دانش آموز کوشا در حوزه کتابخوانی داریم که پیوسته در حال مطالعه کتاب هستند و هر روز بر تعداد ایشان افزوده می شود.

تا توانی به جهان خدمت درویشان کن
به دمــی یا درمــی یا قلــمی یا قـــدمی

۹۹/۱۲/۰۱
امور فرهنگی مؤسسه دارالاکرام جهرم