به مناسبت شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا(س)فرصتی پیش آمد تا بتوانیم 1000پرس غذای نذری و کفش بین دانش آموزان دارالاکرام زاهدان توزیع نماییم