اهدای اقلام آموزشی و کتاب های کمک آموزشی توسط بانی، به دانش آموز آذرشهر

در ادامه فعالیتهای دارالاکرام در آذرشهر اقلام آموزشی و از جمله  27 جلد کتب کمک آموزشی به ارزش700هزار تومان توسط بانیان عام به دانش آموزان بورسیه جهت یادگیری بیشتر ، اهدا  شد. به گزارش روابط عمومی، دارالاکرام شعبه آذر شهر بعد از رایزنی با نهادهای فرهنگی و آموزشی این شهر و همچنین برگزاری جلسات با خیرین توانست برای دانش آموزان خود در مقاطع دبیرستان کتاب های کمک آموزشی جذب نماید و در صدد آن می باشد تا بتواند   این اقدامات را جهت تجهیز بیشتر افراد بورسیه خود، ادامه دهد .

همچنین با توجه به برنامه ریزی آموزشی و درسی برای کلیه مقاطع  تحصیلی تحت پوشش، اولین جلسه مشاوره کنکور برای  تعداد 10 دانش آموز کنکوری  با حضور همیاران آموزشی برگزار شد.