عمو زارع قصه ما امروز سر تمرین تیم فوتبال شعبه شوش چه زیبا درخشید با گرفتن این کیک های تولد به همه یادآوری کرد که این فرزندان همانند فرزندان ما دارای آمال وآرزوهایی هستند که دوست دارند این آرزوها برایشان تحقق پیدا کند ولی متاسفانه بازی بد روزگار به صورت ناجوانمردانه ترین شکل ممکن این ولی نعمت های مارا آسیب قرار داده است عمو زارع با این حرکت زیبا به ما گوشزد کرد که این بچه ها هم دوست دارن دارای جشن تولد باشند دست مریزاد عمو زارع خداقوت جا دارد از سرپرست تیم جناب آقای مانگری که عاشقانه به این عزیزان مهر می ورزدو جناب آقای زارع که بانی تهیه این کیک های زیبا شدند کمال تشکر وقدر دانی را داشته باشم دست همگی درد نکند اجرتان با صاحب نام این موسسه
#فوتبال
#کیک_تولد
#دانش_آموز
#به_مهربانی
#دارالاکرام_شعبه_شوش
#شوش_دانیال
#استقلال_خوزستان