جهت  عیدانه دانش آموزان این شعبه مبلغ ۱۶ میلیون تومان از طرف بانیان محترم اهدا شد که به صورت پوشاک، سبد غذایی و کارت هدیه به دانش آموزان تقدیم شد.